BrewTroller בקר מבשלה

פרוייקט מעניין שבמקרה נתקלתי בו.
מבחינת עלויות, יכולות ונוחות שימוש אני חושב ש-CBPI היא עדיין אופציה עדיפה, אבל תמיד מעניין להכיר.
בנוסף, בניגוד ל-CBPI שהיא לא לגמרי קוד פתוח, הם טוענים שכן (לא נכנסתי לעומק).