על הקטגוריה תסיסה אלטרנטיבית

כאן נדון בבירות התוססות בעזרת שמרים אלטרנטיביים, בקטריות, ותסיסה משולבת.
בירות חמוצות, פאנקיות ונקיות, שלא בדרכים הנפוצות.