על הקטגוריה שמרים ותסיסה

כל מה שעוסק בשמרים יבשים ונוזליים, טיפול בשמרים, תהליך התסיסה ותנאי תסיסה