על הקטגוריה גידול כשות

קטגוריה זו מוקדשת לצמח הכשות: גידול, זנים, הנחיות ושיתוף ריזומים.

מטרת הקטגוריה היא לשמש ככר לידע הנצבר על ידי מגדלי כשות בישראל, ולהיות נדבך נוסף לערוצי התקשורת נוספים.